logo

Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις

Η κράτησή σας μπορεί να ολοκληρωθεί είτε ηλεκτρονικά είτε τηλεφωνικά. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής κράτησης συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας στο ηλεκτρονική φόρμα που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας. Η επιβεβαίωση της κράτησης θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά. Κρατήσεις της τελευταίας στιγμής (48 ώρες πριν την παραλαβή του οχήματος) γίνονται μόνο τηλεφωνικά. Όλες οι κρατήσεις αφορούν κατηγορίες αυτοκινήτων και όχι συγκεκριμένο μοντέλο οχήματος

Ο μισθωτής υποχρεούται να ενημερώνει την BeSmart σε περίπτωση παράτασης της μίσθωσης τουλάχιστον δύο ημέρες πριν τη λήξη της. Αυτή γίνεται αποδεκτή αν υπάρχει διαθεσιμότητα και η πληρωμή γίνεται έπειτα από συνεννόηση. Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο δεν επιστραφεί την ημέρα και ώρα που έχει καθοριστεί στο μισθωτήριο συμβόλαιο, η BeSmart παραλαμβάνει το αυτοκίνητο από το σημείο που βρίσκεται και τα τυχόν έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου τον μισθωτή. Αν το όχημα επιστραφεί νωρίτερα από το συμφωνημένο χρόνο, δεν επιστρέφεται το μίσθωμα.

Ο μισθωτής υποχρεούται να ενημερώσει την εταιρία το λιγότερο σε δέκα ημέρες πριν, ώστε να λάβει πίσω το ποσό της προκαταβολής. Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης δεν επιστρέφεται το μίσθωμα. Επίσης δεν επιστρέφεται το μίσθωμα σε ακυρώσεις μετα την παραλαβή.

Η αντικατάσταση του αυτοκινήτου μετα από βλάβη ή ατύχημα , πραγματοποιείται εντός 72 ωρών.

Τα αυτοκίνητα παραδίδονται - παραλαμβάνονται σύμφωνα με την επιθυμία του μισθωτή στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης χωρίς χρέωση. Για παραδόσεις - παραλαβές στο κέντρο της πόλης, στον σιδηροδρομικό σταθμό (ΟΣΕ) και στον τερματικό σταθμό των υπεραστικών λεωφορείων (ΚΤΕΛ) η χρέωση ανέρχεται στα €10,00 ανά περίπτωση. Για οποιοδήποτε άλλο σημείο ισχύουν χρεώσεις κατόπιν συμφωνίας. Για παραδόσεις - παραλαβές μετά τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας η χρέωση ανέρχεται στα €20,00 (ώρες λειτουργίας 08:00 με 21:00). Για παραδόσεις και παραλαβές τις Κυριακές η χρέωση ανέρχεται στα 10,00€. Παραδόσεις και παραλαβές σε επίσημες αργίες χρεώνονται με 15,00€.. Ο μισθωτής παραλαμβάνει το εν λόγω αυτοκίνητο σε άριστη κατάσταση και υποχρεούται να το παραδώσει στην ίδια κατάσταση , με τα καύσιμα που το παρέλαβε και με τα κλειδιά του κατά τη λήξη της μισθώσεως, επιβαρύνεται δε με την δαπάνη αγοράς καυσίμων κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

Ελάχιστο όριο ηλικίας του μισθωτή είναι τα 23 έτη.

Μέγιστο όριο ηλικίας του μισθωτή είναι τα 67 έτη.

Όλοι οι ενοικιαστές πρέπει να είναι κάτοχοι ευρωπαϊκού η διεθνούς διπλώματος οδήγησης που να έχει ημερομηνία έκδοσης τουλάχιστον ένα έτος.

Ο μισθωτής και κάθε εξουσιοδοτημένος οδηγός, κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω, ασφαλίζεται από σύμβαση ασφαλίσεως που καλύπτει, θάνατο ή σωματική βλάβη τρίτων μη επιβαινόντων στο μίσθιο μέχρι των ποσών που ορίζονται από το ισχύων ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

    - 600,00€ για τις Κατηγορίες Α, Β, Γ
    - 800,00€ για την Κατηγορία Δ
    - 1000,00€ για την Κατηγορία Ε (7θέσια)
    - 1200,00€ για την Κατηγορία ΣΤ (9θέσια)

Σε περίπτωση ατυχήματος με υπαιτιότητα του μισθωτή, ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να καταβάλει το αντίστοιχο ποσό της κατηγορίας στην οποία ανήκει το αυτοκίνητο που έχει ενοικιάσει και απαλλάσσεται της υπόλοιπης ευθύνης πληρωμής. Η μικτή ασφάλεια συμπεριλαμβάνεται σε όλους τους τιμοκαταλόγους χωρίς χρέωση του μισθωτή.

Ο μισθωτής απαλλάσσεται πλήρως της ευθύνης για ζημιές που θα προκληθούν στο μισθωμένο όχημα κατά την διάρκεια της ενοικίασης. Αυτή η ασφαλιστική κάλυψη είναι προαιρετική και κοστίζει 7,00€ ανά ημέρα για τις κατηγορίες Α, Β, C, D. Η κατηγορία E κοστίζει 8,00 € ανά ημέρα και η κατηγορία F κοστίζει 10,00 € ανά ημέρα.

Σε περίπτωση ζημίας ή ατυχήματος ο μισθωτής υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την BeSmart, ειδάλλως καμία ζημία δεν αναγνωρίζεται και επιβαρύνεται εξολοκλήρου ο μισθωτής ακόμα και στην περίπτωση που ο τελευταίος έχει επιλέξει πλήρη κάλυψη Vollkasko-WUG.

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1) Το μίσθιο απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί: α) για τυχόν παράνομη μεταφορά αντικειμένων ή εμπορευμάτων ή για οποιοδήποτε σκοπό, που παραβιάζει την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία ( Κ.Ο.Κ. ) β) για την μεταφορά επιβατών ή αντικειμένων έναντι αμοιβής, γ) για την ώθηση ή ρυμούλκηση άλλου οχήματος, δ) από οποιοδήποτε πρόσωπο ευρισκόμενο υπό την επηρεία οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ουσιών, ε) σε αγώνες αυτοκινήτων.

2) Ο μισθωτής υποχρεούται να πληρώσει όλα τα πρόστιμα και δικαστικά έξοδα τα οποία αναφέρονται σε παράνομες σταθμεύσεις , τροχαίες ή άλλες παραβάσεις του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

3) Ο μισθωτής υποχρεούται σε πλήρη αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στο εν λόγω αυτοκίνητο σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως υπάρξεως συμβάσεως ασφαλίσεως ή απαλλαγής, εάν οι ζημιές αυτές προκλήθηκαν στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου.

4) Ο μισθωτής υποχρεούται να πληρώσει σε περίπτωση ζημιών ή απώλειας των κλειδιών του αυτοκινήτου.

Ο δημοσιευμένος τιμοκατάλογος στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας περιλαμβάνει Φ.Π.Α 24%.

Το όχημα θα πρέπει να επιστραφεί με την ίδια ποσότητα καυσίμων που είχε κατά την παραλαβή του. Σε αντίθετη περίπτωση ο πελάτης θα χρεώνεται για την ανατροφοδότησή του. Δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων για καύσιμα που δεν έχουν καταναλωθεί.

Διατίθονται δωρεάν τα παιδικά καθισματα.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τύπο του αυτοκινήτου σε ειδικές περιπτώσεις.

Απαγορεύεται ρητά η έξοδος των αυτοκινήτων της BeSmart εκτός των ελληνικών συνόρων.

Απαγορεύεται η φόρτωση των αυτοκινήτων σε πλοίο χωρίς την γραπτή συγκατάθεση της BeSmart.

    Μετρητά
    MASTER ή VISA
    Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση. Το ποσό της χρέωσης κυμαίνεται στα 20,00€.

Διατίθεται μόνο μετά από κράτηση. Η χρέωση για την παροχή GPS ανέρχεται στα 4,00€ ανά ημέρα.

Kατ' εφαρμογή του Ν.2472/1997 Η εταιρεία μας δηλώνει ότι τα όποια προσωπικά σας δεδομένα έχει στη διάθεσή της, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση και επικοινωνία μαζί σας και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό, ούτε και να δοθούν σε τρίτους. Η BeSmart Car Rental σέβεται απόλυτα το απόρρητο αυτών των στοιχείων και ακολουθεί πιστά τις αρχές προστασίας των δεδομένων.

Social Media

 

Car Rental

Θεσσαλονίκη

Be Smartcars